RỐI LOẠN HÀNH VI Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CAN THIỆP TỪ HỌC ĐƯỜNG

BEHAVIOR DISORDERS IN CHILDREN AND MINORS INTERVENTION MEASURES FROM SCHOOL
Nơi đăng: KY Hội thảo quốc tế Tâm lý học đường, Số: , Trang: 145-150, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Hiện nay, tình trạng trẻ vị thành niên có những khó khăn về tâm lý, đặc biệt là biểu hiện rối loạn hành vi trở nên phổ biến. Trẻ vị thành niên có rối loạn hành vi thường tham gia nhiều vào các vụ gây hấn, bắt nạt bạn bè, có hành vi độc ác hoặc hành hạ súc vật, phá hoại của công, lừa đảo hay ăn cắp, nói dối, vi phạm nghiêm trọng các luật lệ. Những rối loạn này nếu không được can thiệp sớm sẽ là nguy cơ phát triển thành các hành vi chống đối xã hội, bạo lực, phạm pháp, nghiện chất kích thích… thậm chí còn có thể dẫn đến tự tử khi trưởng thành. Nguyên nhân gây nên rối loạn hành vi có thể là do yếu tố bên trong hoặc yếu tố bên ngoài. Việc nhận diện các biểu hiện rối loạn hành vi, tìm ra nguyên nhân cũng như việc chẩn đoán các mức độ rối nhiễu có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ, can thiệp và điều trị chứng rối nhiễu hành vi ở trẻ vị thành niên. Có nhiều biện pháp can thiệp, song trong khuôn khổ bài báo, chúng tôi chỉ giới thiệu một số phương pháp can thiệp từ phía học đường

Abstract:

Currently, minor status with psychological difficulties, particularly the expression of behavioral problems become more common. Adolescents with behavior disorders often participate more in such reckless, catching victims friends, acts of cruelty or abuse animals, vandalism, fraud or theft, lying, violations serious laws. These disorders if not early intervention will have a high risk of developing antisocial behavior, violence, delinquency, substance abuse, and even can lead to suicide as adults. Cause behavior disorders may be caused by factors internal or external factors. The identification of the expression of behavioral problems, find the cause as well as the diagnosis of the level disturbances have important implications in the support, intervention and treatment of behavioral disorders in adolescents. There are many interventions, but in the framework of this paper, we introduce some intervention from the school.