ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PREZI TRONG BIÊN SOẠN BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY

APPLYING PREZI SOFWARE IN ORDER TO PREPARE FOR ELECTRONIC LESSONS SUPPORTING TEACHING HISTORY IN HIGH SHOOL TO DAY
Nơi đăng: , Số: ISSN 2354 0753, Trang: 42-43, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.