Khảo sát hàm lượng hydrotanxit Mg-Al được tích hợp trên nền γ-Al2O3 để chế tạo hệ xúc tác cho phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải bằng metanol

Nơi đăng: TC Xúc tác và hấp Phụ - Điểm : 1.00, Số: 4B, Trang: 65-70, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.