Tín ngưỡng thờ động vật linh ở Hội An, Quảng Nam

The cult of sacred animals in Hoi An, Quang Nam
Nơi đăng: Khoa học và Sáng tạo - TC khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam, Số: , Trang: 12-15, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.