Công tác xã hội trong bệnh viện – Nhìn nhận từ góc độ lý thuyết đến thực tiễn

Social work in hospital - Viewed from the perspective of theory to practice
Nơi đăng: 2. Hội thảo Khoa học quốc tế Nâng cao chất lượng đào tạo công tác xã hội với chuyên nghiệp hóa dịch vụ công tác xã hội, Tp HCM, 2016, Số: 1, Trang: 357-363, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Công tác xã hội trong bệnh viện là một lĩnh vực rất mới trong ngành CTXH tại Việt Nam hiện nay. Thực tế cho thấy nhu cầu khám chữa bệnh, tư vấn tâm lý, kết nối nguồn lực của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, các cơ sở y tế ngày càng nhiều.Trong khi đó thì sự quá tải về số lượng bệnh nhân, áp lực của người thầy thuốc đã khiến cho những “ liều thuốc tinh thần” ra đời nhằm giúp cho người bệnh, người nhà và bác sĩ, y tá… phần nào hạn chế áp lực nên công tác xã hội trong bệnh viện đã xuất hiện nhằm phục vụ những nhu cầu trên. Môn học CTXH trong bệnh viện cũng là môn học rất mới trong các ngành đào tạo về CTXH tại Việt Nam, tại ĐHSP, ĐH Đà Nẵng, chúng tôi đã triển khai môn học và có những điều thú vị trong quá trình giảng dạy và thực hành môn học tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Bài viết của chúng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và một số kết quả trong nghiên cứu về nhu cầu của đội ngũ y tế và bệnh nhân đối với hoạt động CTXH trong bệnh viện hiện nay.