Tín ngưỡng thờ cúng cô hồn theo quy mô hộ gia đình ở Hội An, Quảng Nam

Nơi đăng: Khoa học và Sáng tạo - TC khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam, Số: 124+125, Trang: , Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.