Tín ngưỡng thờ cúng cô hồn theo quy mô cộng đồng ở Hội An, Quảng Nam

Nơi đăng: KY Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc, Số: , Trang: 163-169, Năm: 2014, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.