Sự phụ thuộc của trường âm điện từ lên một số đại lượng trong siêu mạng pha tạp

Sự phụ thuộc của trường âm điện từ lên một số đại lượng trong siêu mạng pha tạp
Nơi đăng: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng, Số: 18, Trang: 1-4, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.