TÌM HIỂU BÀI HỌC GIÁO DỤC THIẾU NHI QUA CHUYỆN HOA CHUYỆN QUẢ CỦA PHẠM HỔ

Moral lessons for teenagers through The Stories of Fruits and Flowers by Pham Ho
Tác giả: ThS. Võ Thị Bảy
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 18(01), Trang: 109, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Giáo dục đạo đức là giáo dục thái độ, hành vi, cách hành xử đúng đắn của con người đối với các hiện tượng của đời sống xung quanh. Giáo dục đạo đức có vai trò quan trọng trong việc hình thành những cơ sở ban đầu trong nhân cách trẻ. Đây là nhu cầu đặc biệt quan trọng của gia đình và xã hội, là cơ sở cũng như động lực cho việc giáo dục thái độ đúng đắn, tự giác cho trẻ. Ở bài viết này, chúng tôi tìm hiểu những bài học giáo dục đạo đức cho thiếu nhi qua tập truyện Chuyện hoa chuyện quả như: bài học về cách ứng xử giữa những người thân trong gia đình; bài học về cách ứng xử trong tình bạn, tình thầy trò; bài học về ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước; bài học về sự ý thức trách nhiệm với bản thân, trên quan niệm của tác giả về nguồn gốc của mỗi loài hoa, quả trong cuộc sống.

Từ khóa: giáo dục đạo đức; cách ứng xử; chuyện hoa chuyện quả; nhân cách; thiếu nhi.

Abstract:

Moral education means the education of human attitude, proper manners and behaviour towards the surrounding phenomena in life. Moral education plays an important role in forming primary bases of children’s personalities. This is a demand of special importance from the family and the society, a basis and motivation for cultivating children’s proper attitude and self-discipline. In this paper, based on the authors’ conception of the origin of each kind of fruits and flowers in the real life, we study the moral education lessons for children drawn from the collection The Stories of Fruits and Flowers such as lessons on how to behave towards family members, friends, teachers and students, lessons on one’s a sense of responsibility for one’s homeland as well as lessons on one’s sense of self- responsibility.

Keywords: moral education; how to behave; stories of fruits and flowers; personality; teenagers.