HÀM LƯỢNG NITRAT TRONG ĐẤT, NƯỚC TƯỚI VÀ MỘT SỐ LOẠI RAU TRỒNG TẠI LÀNG TRÀ QUẾ, XÃ CẨM HÀ, Thành Phố HỘI AN

Nơi đăng: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, Số: , Trang: , Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Abstract:

Đoạn Chí Cường*, Võ Văn Minh, Phan Nhật Trường. Hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy sinh học toàn quốc lần thứ 2, 2016.