MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA THẢM THỰC VẬT Ở RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nơi đăng: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, Số: , Trang: , Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.