Nghiên cứu bước đầu về ảnh hưởng của việc khai thác tổ đến sức sinh sản của quần thể loài chim yến tổ trắng Aerodramus fuciphagus(Thunbe rg,1812) tại khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm , tỉnh Qủang Nam

Nơi đăng: , Số: 37 (1), Trang: 20-24, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.