Xây dựng chủ đề tích hợp trong chương trình GDCD lớp 12

Nơi đăng: TĐKH: Tích hợp trong dạy học GDCD ở trường THPT hiện nay, Số: 10-GDCT, Trang: 87-96, Năm: 2016, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.