CÁCH ỨNG PHÓ VỚI STRESS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - PHÂN TÍCH DƯỚI GÓC ĐỘ GIỚI TÍNH

HOW TO RESPOND TO STRESS OF STUDENT UNIVERSITY OF EDUCATION, DA NANG UNIVERSITY - ANALYSIS OF GENDER PERSPECTIVE
Nơi đăng: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CÁN BỘ TRẺ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÀN QUỐC LẦN THỨ V-NĂM 2015, Số: , Trang: , Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Bài báo phân tích cách ứng phó với stress của sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng dưới góc độ giới tính. Số liệu thu được từ việc khảo sát 220 sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng bằng các phương pháp trắc nghiệm, điều tra bằng phiếu hỏi và trò chuyện. Kết quả cho thấy mức độ stress của sinh viên nữ cao hơn và SV nữ thường né tránh, mơ tưởng, đổ lỗi cho bản thân khi ứng phó với stress hơn SV nam. Cách ứng phó của các em chịu sự chi phối bởi nhiều yếu tố, trong đó SV nữ bị ảnh hưởng bởi gia đình và thường xuyên bi quan. Trong khi SV nam lại chịu tác động từ bạn bè và có tinh thần lạc quan hơn. 

Abstract:

The article analyze how to coping to stress of student University of education, university of Da Nang from gender perspective. The data was collected from survey 220 the first year students by method: test, anket and talking. The result present level stress of female high and they usually avoiding, dreaming, blame themselves when they coping with stress. There are many factor fluence coping way with stress, female students was affect by family and usually pessimistic. While, male student was affect from friendly and optimistic.