ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH, CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC, TÌM CỰC TRỊ CỦA BIỂU THỨC VÀ CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH HỌC PHẲNG.

Nơi đăng: KY hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm Toàn quốc năm 2016, Số: , Trang: 802-811, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.