CÁC KIỂU NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KINH DỊ CỦA THẾ LỮ

Different types of characters in horror stories by The Lu
Tác giả: ThS. Võ Thị Bảy
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 21(04), Trang: 27, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Nhân vật đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện tư tưởng thẩm mĩ của nhà văn. Với thế Lữ, ở lĩnh vực văn xuôi, đặc biệt là truyện kinh dị, nhà văn đã chủ tâm đưa người đọc vào không khí rùng rợn ly kỳ qua hình tượng những nhân vật vừa hư vừa thực - kiểu “mỹ nữ kì dị”, tạo nên những màn sương mờ ảo bên trong câu chuyện. Đồng thời, Thế Lữ cũng thể hiện niềm khao khát lý giải giá trị chân thực của hiện thực qua hình tượng những nhà trinh thám, nhà khảo cứu - kiểu “tài tử hiện đại”. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập hai kiểu nhân vật trên, nhằm phân tích, lí giải những nét đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng nhân vật của Thế Lữ, góp phần khẳng định sự thành công của tác giả ở lĩnh vực văn xuôi nghệ thuật.

Từ khóa: Thế Lữ; truyện kinh dị; mô tip; nhân vật; tài tử.

Abstract:

Characters play an important role in expressing aesthetic ideas of a writer. In The Lu’s prose, especially his horror stories, he deliberately took readers to into the thrilling macabre atmosphere through half-virtual iconic characters like "bizarre pretty girls", thereby forming a misty curtain inside his stories. At the same time, The Lu also expressed his strong desire to explicate genuine values of reality through images of detectives, investigators – the type of "modern amateurs". In this article, we mention two types of the above-mentioned characters for the purpose of analyzing and explaining special fatures in the art of constructing characters by The Lu, thus contributing to the assertion of the author’s success in the field of artistic literary prose.

Keywords: The Lu; horror stories; motif; character; amateur.