Mô hình thực tập tâm lý học đường tại các trường thực hành sư phạm vệ tinh cho sinh viên ngành cử nhân tâm lý học

Nơi đăng: KY hội thảo Quốc tế “Đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục”, Số: , Trang: , Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.