Các mối quan hệ trong gia đình người Việt thời Lê Thánh Tông qua một số văn bản điển chế và pháp luật

Nơi đăng: KY hội thảo sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc năm 2016, Số: , Trang: 1381-1389, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.