Văn hóa vật thể Việt Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỉ XX qua nguồn tư liệu tranh ảnh của người Pháp

Nơi đăng: KY hội thảo sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc năm 2016, Số: , Trang: 1390-1404, Năm: 2016, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.