Văn hóa phi vật thể của người Việt thế kỉ XVII – XIX qua nhãn quan người phương Tây

Nơi đăng: KY hội thảo sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc năm 2016, Số: , Trang: 1405-1415, Năm: 2016, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.