Tín ngưỡng Thờ cúng Quan công của cư dân người Việt gốc Hoa tại Hội An, Quảng Nam

Worship Quan Cong of ethnic Chinese in Hoi An, Quang Nam
Nơi đăng: Hội thảo "Nghiên cứu khoa học của sinh viên bag cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc" năm 2016, Số: , Trang: , Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Tín ngưỡng thờ cúng Quan Công là một nét đẹp văn hóa của cộng đồng người Việt gốc Hoa nói riêng và cư dân Hội An nói chung. Nó có vai trò to lớn trong việc lưu giữ những thuần phong mỹ tục, giáo dục đạo lý cho các thế hệ trẻ trong xã hội hiện đại. Qua thời gian, tín ngưỡng thờ cúng Quan Công ở Hội An đã có một số biến đổi nhất định, song ý nghĩa, gía trị của tín ngưỡng này vẫn còn được gìn giữ và phát huy.

Abstract:

Worship Quan Cong is a beauty in the community culture of the enthnic Chinese in particular and the Hoi An residents in general. It has a large role in the storage of the habits and customs, moral education for the younger generation in a modern society. Over time, the worship Quan Cong in Hoi An has changes compared to the past, but the meaning, the value of belief still be preserved and promoted.