Nâng cao chất lượng thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nơi đăng: , Số: , Trang: , Năm: 2016, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Đối với mỗi sinh viên nói chung và sinh viên ngành Du lịch nói riêng, thực tập tốt nghiệp luôn có vai trò và vị trí quan trọng trong quá trình học tập của mình. Thực tập chính là bước đệm để sinh viên có thể chuẩn bị kiến thức, kĩ năng cũng như tâm lí trước khi rời ghế nhà trường, bắt đầu làm việc trong xã hội. Tuy nhiên, thực tế khảo sát sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho thấy,  thời gian qua chất lượng thực tập của một số sinh viên chưa cao. Kết quả sau quá trình thực tập luôn có sự chênh lệch so với nhu cầu và mong muốn của sinh viên cũng như chỉ tiêu đề ra của đơn vị thực tập hay nhà trường. Sự hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nâng cao chất lượng thực tập cho sinh viên là vấn đề cần thiết và cần có sự quan tâm từ nhiều phía, nhiều đơn vị.