MÔ HÌNH B-LEARNING VÀ ỨNG DUNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THỰC HÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nơi đăng: HTKH cấp quốc gia " Giáo dục kỹ thuật các xu hướng công nghệ và thách thức", Số: , Trang: 108-115, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Công nghệ thông tin (CNTT) cũng như các ngành khác trong khối kĩ thuật, là ngành đòi hỏi kĩ năng thực hành cao. Vì rằng, thực hành là một trải nghiệm thực tế cho các sinh viên trong khối kĩ thuật nói chung và CNTT nói riêng nhằm hình thành kĩ năng lập trình và các kĩ xảo mà người thợ, kĩ sư hoạt động nghề nghiệp sau này. Tuy nhiên, việc dạy học thực hành theo phương pháp truyền thống còn nhiều bất cập và cần phải cải tiến thay vào đó là phương pháp mới phù hợp hơn, hiện đại hơn. Bài viết này đề xuất một cách dạy học thực hành cho SV ngành CNTT trên mô hình B-learning. Kết quả của nghiên cứu mang lại lợi ích cho các giáo viên (GV) và sinh viên (SV) trong dạy-học thực hành.

Abstract:

Information Technology as well as other majors of engineering requires good practice skills. Practice is an experience for students of engineering in general and Information Technology in particular to form programming skill and techniques needed for their future occupation. However, tradition methods of teaching practical lessons have faced drawbacks and need to be replaced by newer, more suitable and modern methods. This paper proposes the method of teaching practical lessons to students of information technology using B-learning. The results bring benefits to lecturers and students in teaching and learning practical lessons.