Thực trạng nghiện Internet và mối quan hệ giữa mức độ nghiện Internet với trầm cảm ở học sinh trường THCS Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Đà Nẵng

Nơi đăng: KY hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 5 “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam” tháng 7/ 2016, Số: , Trang: 468-475, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.