Vận dụng nội dung quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013 vào dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12

Nơi đăng: HTKH sinh viên và cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc, Số: , Trang: 279-287, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.