Thực trạng và giải pháp cơ bản giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Nơi đăng: HTKH sinh viên và cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc, Số: , Trang: 288-297, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.