Phan Văn Hòa, Nguyễn Thị Tú Trinh, “A study on shift patterns of ideational metaphors in english and vietnamese”,

Phan Văn Hòa, Nguyễn Thị Tú Trinh, “A study on shift patterns of ideational metaphors in english and vietnamese”,
Nơi đăng: A Journal of linguistics society of Vietnam, Language & Life Magazine, Số: , Trang: , Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.