Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, “Characterisitcs of participants in English and Vietnamese behavioral clauses”. Journal of Military Foreign Language Studies. ISSN: 2525-2232, Vol 7. 9/2017.

Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, “Characterisitcs of participants in English and Vietnamese behavioral clauses”. Journal of Military Foreign Language Studies. ISSN: 2525-2232, Vol 7. 9/2017.
Nơi đăng: Journal of Military Foreign Language Studies., Số: , Trang: , Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.