Vận dụng ca dao, tục ngữ trong giảng dạy giáo dục công dân lớp 10,

Nơi đăng: HTKH Khoa Giáo dục Chính trị, Số: , Trang: 81-88, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.