BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CĂN CỨ K20 TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Nơi đăng: Khoa học và phát triển, Số: 197/2017, Trang: 70-73, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Từ một căn cứ cách mạng có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước tại Đà Nẵng. Trải qua biến thiên, thăng trầm của thời gian, đến nay những dấu tích lịch sử một thời chiến đấu oanh liệt của quân và dân K20 đã dần lùi vào quá khứ, nhiều di tích, hiện vật tại căn cứ đã bị mất mát hoặc hư hại nghiêm trọng. Trước thực trạng này, vấn đề cấp thiết đặt ra đối với chính quyền các cấp là cần phải có kế hoạch đầu tư, nghiên cứu giải pháp nhằm bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử của căn cứ, để căn cứ cách mạng K20 sống mãi trong lòng nhân dân Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.