Quan hệ trường đại học - doanh nghiệp và vai trò của các nhóm nghiên cứu - giảng dạy

Nơi đăng: Hội thảo "gắn kết giữa trường ĐH với doanh nghiệp trong đào tạo đại học: mô hình & giải pháp", Số: , Trang: , Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.