Tác giả: Trần Quốc Chiến, Hồ Văn Hùng, Mạng đa hàng hóa đa chi phí tuyến tính mở rộng và bài toán tìm luồng cực đại

Nơi đăng: ISBN: 978-604-913-614-6, KY Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ X “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT”, Đà Nẵng, 17-18/8/2017., Số: , Trang: 385-395, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.