Cách ứng phó với stress của bệnh nhân ung thư: Nghiên cứu trên bệnh nhân ung thư điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Nơi đăng: Hội thảo quốc tế Tâm lý học Khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững”, Số: , Trang: , Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.