Quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường ở các trường Trung học Phổ thông huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh.

Nơi đăng: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng, Số: , Trang: , Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.