Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

Nơi đăng: HTKH Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Số: (1)/2017, Trang: 90-95, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.