ÁP DỤNG MÔ HÌNH KNOW – DO – BE TRONG XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

APPLICATION OF KNOW - DO - BE MODEL IN DESIGNING INTEGRATED LESSONS AT UNIVERSITY OF EDUCATION - DA NANG UNIVERSITY
Nơi đăng: Hội thảo Quốc gia Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2017, Số: , Trang: , Năm: 2017, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Dạy học tích hợp đang là xu thế phát triển của giáo dục thế giới nói chung và giáo dục Việt Nam nói riêng. Trong đó phương pháp dạy học tích hợp theo hướng tiếp cận năng lực được đánh giá là trang bị cho học sinh hệ thống kỹ năng cơ bản, kỹ năng sống và tự học suốt đời, đảm bảo mục tiêu hướng tới học tập suốt đời. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay, việc xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp vẫn còn gặp phải một số khó khăn, đội ngũ giáo viên chưa có công cụ quy trình hoàn thiện để có thể biên soạn chủ đề tích hợp. Nghiên cứu này trình bày cách thức áp dụng mô hình Know – Do – Be trong xây dựng chủ đề dạy học tích hợp về nội dung “Tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học vùng ven biển khu vực Nam Trung Bộ” tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng; qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm về việc thiết kế quy trình áp dụng mô hình Know – Do – Be trong xây dựng chủ đề dạy học tích hợp ở trường phổ thông.

Abstract:

Integreated teaching has been applied worldwide and in Vietnam. Comptency-based education is considered as an appropriate approach to develop integrated curriculum since this approach empower learners’ skills including personal skills, communication skills and particularly self-study skills to ensure long-life learning. Conversely, integrated teaching remains facing inumerable challenges of which the lack of a suitable model for designing integrated lessons. This study shows how to apply Know – Do – Be model to integrate “Natural resources and biodiversity along coastal zone of South Central Vietnam” to existing curriculum within three subjects: Geography, Biology and Civic Education at University of Education, The University of Danang; thus, the lessons learned from developing these integrated topics are discribed in accordance with solutions to develop the Know – Do – Be model at high schools.