USE FE MODEL ANALYZING THE EFFECT OF FACTORS ON THE INVESTMENT EFFICIENCY OF THAI NGUYEN ENTERPRISES

Use FE model analyzing the effect of factors on the investment efficiency of Thai Nguyen enterprises
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (1859-2171), Số: No. 14, Vol. 144, Trang: pp. 101-105, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.