MEASURING LABOYR'S CONTRIBUTION TO ADDED VALUE OF ENTERPRISES IN THAI NGUYEN PROVINCE

Measuring laboyr's contribution to added value of enterprises in Thai Nguyen province
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (1859-2171), Số: No. 1, Vol. 3, Trang: pp. 29-35, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.