THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHỦ ĐỀ “ROBOT ĐƠN GIẢN” CHO HỌC SINH LỚP 7

DESIGNING EXPERIENTIAL ACTIVITIES FOR THE TOPICS "SIMPLE ROBOT" FOR GRADE 7 STUDENTS
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 29B(03).2018, Trang: 49, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể tháng 7/2017, Hoạt động trải nghiệm là một bộ phận bắt buộc của chương trình giáo dục phổ thông và sẽ được áp dụng trong giảng dạy từ năm 2019. Vì vậy việc xây dựng các hoạt động trải nghiệm cho học sinh là cần thiết lúc này đối với mỗi giáo viên và nhà quản lí giáo dục. Hoạt động trải nghiệm robot đơn giản đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, giúp hình thành tư duy khoa học, cái nhìn khách quan về khoa học nói chung và ngành robot nói riêng. Cùng với đó thôi thúc trí tò mò, sự sáng tạo và giúp hình thành những năng lực, kĩ năng cần thiết cho học sinh cấp trung học cơ sở. Bài báo sẽ trình bày ý tưởng thiết kế hoạt động trải nghiệm robot đơn giản và đề xuất thực hiện tại trường phổ thông.

Từ khóa: hoạt động trải nghiệm; robot; tích cực; Vật lí 7.

Abstract:

Contributing to building and expanding theories of experiential learning, based on experience in teaching, lesson planning for simple robots experiments should be included in teaching science in secondary schools. The study presented lesson plans and proposed education process based on experience in teaching science in secondary schools. The process consists of following steps: learning about robots, organizing students to observe, compare and feedback; proposing ideas; assigning tasks to groups; making simple robots; organizing competitions for groups. By pedagogical experiments, the dissertation has proven that it is scientific, feasible and effective to apply the method based on experience in teaching science in secondary schools.

Keywords: experiential activities; robots; proactive; Physics grade 7.