CHẾ TẠO BỘ THÍ NGHIỆM ĐO ĐẠC TỰ ĐỘNG ĐẶC TUYẾN VOLT - AMPERE MỘT SỐ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NHẰM PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

FABRICATING AN EXPERIMENTAL SYSTEM TO AUTOMATICALLY MEASURE I-V CURVES OF SOME DEVICES FOR TEACHING PHYSICS IN HIGH SCHOOL (GRADE 11)
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 29B(03).2018, Trang: 92, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Trong chương trình Vật lí 11 trung học phổ thông, kiến thức về định luật Ohm và đặc tuyến Volt - Ampere của diode, transistor là những kiến thức quan trọng nhưng lại trừu tượng và khó giảng giải cho học sinh. Trong báo cáo này, một bộ thí nghiệm được chế tạo với khả năng đo đạc tự động đặc tuyến Volt - Ampere của điện trở, diode và transistor trong khoảng thời gian ngắn với độ chính xác cao và có thể kết nối với máy vi tính thông qua bluetooth. Các số liệu đo đạc được cập nhật liên tục và biểu diễn trên giao diện máy vi tính nên học sinh có thể quan sát trực tiếp đặc tuyến Volt - Ampere của các linh kiện nhằm rút ra nhận xét và kết luận, qua đó kích thích sự hứng thú của học sinh trong giờ học và góp phần phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh.

Từ khóa: đặc tuyến Volt - Ampere; vi điều khiển; tự động; Bluetooth.

Abstract:

Ohm’s law and I-V curves of diode and transistor are some of the most important and basic knowledge in Physics- Grade 11 program. However, those are quite abstract and teachers found it difficult to deliver knowledge to students, therefore, fabricating demonstrative models is an urgent requirement. A new experimental toolkit was built which can measure the I-V curves of resistors, diodes and transistors in a short duration with high precision. In addition, it can also connect with a personal computer via Bluetooth for interacting with users. The measured data are updated automatically onto computer and demonstrated as a graph, which allows students to follow and acquire knowledge by themselves. This experimental system is expected to improve the learning excitement and practical capacity for students.

Keywords: I-V curves; microcontroller; automatically; Bluetooth.