Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Hành trình thành niên (Giáo trình điện tử về giáo dục giới tính, tình dục và sức khoẻ sinh sản cho sinh viên)
ISSN - ISBN: Chưa cập nhật
Năm xuất bản: 2009 Nhà xuất bản: Quỹ Dân số Thế giới và ĐHSP - ĐHĐN
Nơi xuất bản: Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại: Sách giáo trình
Lĩnh vực: Giáo dục
Thành viên thực hiện:
1 PGS.TS. Lê Quang Sơn - Chủ biên
2 Cộng sự - Đồng tác giả
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa chọn