Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Kiểm soát kim loại nặng trong đất bằng thực vật
ISSN - ISBN: Chưa cập nhật
Năm xuất bản: 2014 Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam
Nơi xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực:
Thành viên thực hiện:
1 TS. Võ Văn Minh - Chủ biên
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa cập nhật