Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Lý thuyết tổ hợp
ISSN - ISBN: Chưa cập nhật
Năm xuất bản: 2007 Nhà xuất bản: ĐHĐN
Nơi xuất bản: Đà Nẵng Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại: Sách giáo trình
Lĩnh vực:
Thành viên thực hiện:
1 PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến - Chủ biên
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa cập nhật