Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Lịch sử Trường Đại học Sư phạm (1975-2015)
ISSN - ISBN: 978-604-80-1372-1
Năm xuất bản: 2015 Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
Nơi xuất bản: Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại: Sác tham khảo
Lĩnh vực:
Thành viên thực hiện:
1 ThS. Trương Trung Phương - Đồng tác giả
2 ThS. Nguyễn Mạnh Hồng - Đồng tác giả
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa cập nhật