Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo, Giáo trình dành cho sinh viên khối, ngành sư phạm
ISSN - ISBN: 9786040087911 - 978-604-0-08791-1
Năm xuất bản: 2016 Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam
Nơi xuất bản: Đà Nẵng Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại: Sách giáo trình
Lĩnh vực:
Thành viên thực hiện:
1 PGS.TS. Trần Xuân Bách - Đồng chủ biên
2 TS. Bùi Việt Phú - Đồng chủ biên
3 PGS.TS. Lê Quang Sơn - Đồng chủ biên
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa cập nhật