Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Giải tích 5 và đại số
ISSN - ISBN: 978-604-80-1931-0
Năm xuất bản: 2016 Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông
Nơi xuất bản: NXB TTTT Hà Nội Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại: Sác tham khảo
Lĩnh vực:
Thành viên thực hiện:
1 ThS. Nguyễn Thị Hà Phương - Đồng tác giả
2 ThS. Phan Quang Như Anh - Đồng tác giả
3 ThS. Nguyễn Thị Sinh - Đồng tác giả
4 ThS. Ngô Thị Bích Thuỷ - Đồng tác giả
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa cập nhật