Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Cơ sở tâm lý - Giáo dục học đại học
ISSN - ISBN: 978-604-80-2465-9
Năm xuất bản: 2017 Nhà xuất bản: Thông tin truyền thông
Nơi xuất bản: Hà Nội Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại: Sách giáo trình
Lĩnh vực:
Thành viên thực hiện:
1 PGS.TS. Lê Quang Sơn - Chủ biên
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa cập nhật