Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Hướng dẫn học tin học lớp 2
ISSN - ISBN: 978-604-0-10468-7
Năm xuất bản: 2017 Nhà xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
Nơi xuất bản: Công ti dịch vụ xuất bản Đà nẵng Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại: Sác tham khảo
Lĩnh vực:
Thành viên thực hiện:
1 ThS. Lê Viết Chung - Chủ biên
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa cập nhật