Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm Ngữ văn 12
ISSN - ISBN: Chưa cập nhật
Năm xuất bản: 2008 Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục
Nơi xuất bản: hà Nội Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại: Sách giáo trình
Lĩnh vực:
Thành viên thực hiện:
1 Lê Văn Trung - Đồng tác giả
2 Cộng Sự 1 - Đồng tác giả
3 Cộng Sự 2 - Đồng tác giả
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa cập nhật