Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Dạy học chủ đề STEM cho học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông
ISSN - ISBN: 978-604-958-481-7
Năm xuất bản: 2018 Nhà xuất bản: ĐHSP TP Hồ Chí Minh
Nơi xuất bản: Công tý CPTM in Nhật Nam, Quận Tân Phú, TP HCM Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại: Sác tham khảo
Lĩnh vực:
Thành viên thực hiện:
1 Nguyễn Thanh Nga - Chủ biên
2 ThS. Hoàng Phước Muội - Đồng tác giả
3 ThS. Phùng Việt Hải - Đồng tác giả
4 Nguyễn Quang Linh - Đồng tác giả
5 Ngô Trọng Tuệ - Đồng tác giả
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa cập nhật